Käyttöehdot

 

Johdanto

Tämän WWW-sivuston toimittaa Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Saksa. Tässä sivustossa olevat Henkel AG & Co. KGaA:ta (jäljempänä "Henkel"), Henkelin tytäryhtiöitä ja kolmansia osapuolia koskevat tiedot on koottu huolellisesti. Emme kuitenkaan voi taata tietojen täydellisyyttä ja oikeellisuutta. Henkel ei ole vastuussa WWW-sivuston sisällössä olevista virheistä. Tässä sivustossa esitetyt yhtiön tulevaisuutta koskevat lausunnot perustuvat lausuntoajankohtana käytössämme oleviin tietoihin ja käsityksiin. Henkelin todellinen tulos voi kuitenkin olla hyvin erilainen kuin näissä lausunnoissa annetaan ymmärtää, sillä tulos määräytyy useiden sellaisten kilpailullisten ja makrotaloudellisten tekijöiden mukaan, joihin Henkel ei välttämättä pysty vaikuttamaan. Henkel ei aio päivittää kaikkia tässä sivustossa olevia tulevaisuutta koskevia lausuntoja muuten kuin silloin, kun laki edellyttää niiden muuttamista.     

Avaamalla ja käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt rajoituksetta ja varauksitta seuraavat WWW-sivuston yleiset käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan kyseisiä käyttöehtoja. Käyttöehdot on laadittu Saksan liittotasavallan lakien mukaisesti.

Käyttöehdot voi tulostaa PDF-muodossa.               

TÄTÄ SIVUSTOA TAI SEN SISÄLTÖÄ EI OLE TARKOITETTU EIKÄ HYVÄKSYTTY KÄYTETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA EIKÄ YHDYSVALTOJEN KANSALAISTEN TAI ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN. YHDYSVALTOJEN KANSALAISIA JA ASUKKAITA PYYDETÄÄN SIIRTYMÄÄN HENKELIN PAIKALLISEEN WWW-SIVUSTOON TAI HENKELIN YHDYSVALLOISSA TOIMIVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN WWW-SIVUSTOIHIN.

WWW-sivuston yleiset käyttöehdot

1. Tekijänoikeuslaki

Tämän sivuston sisältö on Henkel AG & Co. KGaA:n ja/tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta ja suojattu tekijänoikeuslakien mukaisesti. Sivusto on suojattu tekijänoikeuslain nojalla erityisesti seuraavia toimia vastaan: jäljentäminen, muuttaminen, kääntäminen sekä tallentaminen ja käsittely muussa tallennusvälineessä sähköiset tallennusvälineet mukaan lukien. Sivuston tai sen osan hyödyntäminen edellyttää Henkel AG & Co. KGaA:n (jäljempänä "Henkel") etukäteistä kirjallista lupaa. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita sivuista henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän sivuston sisältö ja rakenne ovat tekijänoikeuslakien suojaamia. Tietojen jäljentäminen, erityisesti tekstin, sen osien tai kuvien (Henkelin lehdistökuvia lukuun ottamatta) käyttö, edellyttää Henkelin etukäteistä kirjallista lupaa. Kuvat ovat Saksan tekijänoikeuslain (UrhG) suojaamia. Henkel pidättää itsellään oikeuden materiaalin levittämiseen ja jäljentämiseen. Tämä oikeus pysyy voimassa myös silloin, kun kuvia lisätään arkistoon automaattisesti tai manuaalisesti.

Henkelin lehdistökuvia saa käyttää vain toimituksellisiin tarkoituksiin. Henkelin lehdistökuviin, jotka on jäljennetty tai joita on sähköisesti muokattu toimituksellisiin tarkoituksiin, on lisättävä merkintä "© [vuosi] Henkel AG & Co. KGaA. Kaikki oikeudet pidätetään". Kuvia saa jäljentää maksutta. Kopio tulee kuitenkin toimittaa arkistoomme.

© 2012 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Kaikki oikeudet pidätetään

2. Tavaramerkit

Henkel Oval  logo, Henkel Oval  logo "A Brand like a Friend" ja kaikki tässä sivustossa esiintyvät tuotenimet ja/tai tuotteiden esittelyt ovat Henkel AG & Co. KGaA:n tai sen tytäryhtiöiden, alayhtiöiden, lisenssinhaltijoiden tai yhteisyrityskumppanien rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien valtuuttamaton käyttö on nimenomaisesti kielletty ja rikkoo tavaramerkkilain, tekijänoikeuslain, muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien tai sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lain määräyksiä.

3. Kolmansien osapuolien WWW-sivustoja koskeva vastuuvapautuslauseke

a. Tämän WWW-sivuston sivuilla on linkkejä (hyperlinkkejä) muihin WWW-sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolien hallinnassa ja joiden sisältö ei ole Henkelin tiedossa. Linkeillä Henkel helpottaa pääsyä tällaisiin sivustoihin, mutta Henkel ei ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä. Linkkimme kolmansien osapuolien WWW-sivustoihin on tarkoitettu vain helpottamaan siirtymistäsi Internetissä. Linkitetyissä sivustoissa esitetyt väittämät eivät sido Henkeliä. Siirtyessäsi tällaiselle sivulle sinun tulee lukea ja hyväksyä sen käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Sanoudumme nimenomaisesti irti kaikesta WWW-sivustoomme linkitettyjen kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä. Henkel ei myöskään ole vastuussa tällaisilla sivuilla mahdollisesti esiintyvistä lainmääräysten tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomuksista.

b. Henkelin sivustoon hyperlinkeillä linkitettyjen WWW-sivustojen omistajat ovat yksin vastuussa sivustojensa sisällöstä sekä sivustoissaan mahdollisesti myyntiin tarjottujen tuotteiden myynnistä ja tilausten käsittelystä.

c. Henkel ei ole vastuussa sivustoonsa hyperlinkeillä linkitetyissä sivustoissa esiintyvistä tekijänoikeuksien, tavaramerkkisäännösten tai muiden immateriaalioikeuksien tai henkilöoikeuksien rikkomuksista.

d. Kolmannen osapuolen sivustossa tehdyn tilauksen tai muun laillisen liiketapahtuman tapauksessa sopimus tehdään yksinomaan käyttäjän ja kyseisen sivuston omistajan tai sivustossa esitellyn osapuolen tai henkilön välille, ei kuitenkaan missään tapauksessa Henkelin ja käyttäjän välille. Tutustu hyperlinkillä linkitetyn WWW-sivuston toimittajan yleisiin liiketoimintaehtoihin.

4. Yleinen vastuuvapautuslauseke

Henkelin vastuuvelvollisuus tämän WWW-sivuston käytöstä johtuvista vahingoista, laillisesta syystä (vahingonkorvausvaatimukset mukaan lukien) riippumatta, rajoittuvat tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuviin vahinkoihin. Henkelin vastuuvelvollisuus sopimuksen mukaisten velvollisuuksien rikkomisen tapauksessa rajoittuu ennustettavissa olevien vahinkojen korvaamiseen. Tämä ei vaikuta Henkelin voimassa olevan tuotevastuulain mukaiseen vastuuvelvollisuuteen eikä myönnettyihin takuisiin. Edellä mainitut vastuuvelvollisuuden rajoitukset eivät päde myöskään tilanteissa, joissa on aiheutunut hengenvaara, ruumiinvahinkoja tai vahinkoja henkilön terveydelle.

Henkel pyrkii parhaansa mukaan estämään virusten pääsyn WWW-sivustoihinsa. Emme kuitenkaan voi taata sivustojen puhtautta. Siksi suosittelemme, että suojaudut viruksia vastaan riittävän hyvin (esimerkiksi käyttämällä virustorjuntaohjelmistoa), ennen kuin lataat asiakirjoja tai tietoja.

Henkel ei takaa WWW-sivustossaan tarjottujen palvelujen virheettömyyttä tai saatavuutta.

5. Ennusteet ja tulevaisuutta koskevat lausunnot

Tässä sivustossa esitetyt Henkelin tulevaisuutta koskevat lausunnot perustuvat lausuntoajankohtana käytössämme oleviin tietoihin ja käsityksiin. Henkelin todellinen tulos voi kuitenkin olla hyvin erilainen kuin näissä lausunnoissa annetaan ymmärtää, sillä tulos määräytyy useiden sellaisten kilpailullisten ja makrotaloudellisten tekijöiden mukaan, joihin Henkel ei välttämättä pysty vaikuttamaan. Henkel ei aio päivittää kaikkia tässä sivustossa olevia tulevaisuutta koskevia lausuntoja muuten kuin silloin, kun laki edellyttää niiden muuttamista.

6. Henkelin tuotteet

Tässä WWW-sivustossa esitellyt tuotteet ovat esimerkkejä Henkelin yhtiöiden tuotteista eri puolilla maailmaa. Henkel ei takaa, että esitellyt tuotteet ovat saatavana tietyssä maassa. Voit tarkastella luetteloa kaikista maassasi saatavana olevista Henkelin tuotteista kyseiseen maahan tarkoitetusta Henkelin sivustosta. Pääset Henkelin aloitussivulle Henkel Worldwide  linkin kautta.

Muita tietoja

Nämä yleiset käyttöehdot on laadittu Saksan liittotasavallan lakien mukaisesti. YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei koske näitä käyttöehtoja, ja sen soveltaminen näihin käyttöehtoihin on nimenomaisesti pois suljettu. Voimassa olevien lakien sallimissa rajoissa kaikki tähän WWW-sivustoon liittyvät riitatilanteet ratkaistaan Düsseldorfissa, Saksassa. Jonkin näiden yleisten käyttöehtojen määräyksen mahdollinen pätemättömyys ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

Yksityisyydensuojalauseke

1. Yleistä

Henkel AG & Co. KGaA (jäljempänä "Henkel") kunnioittaa WWW-sivuston käyttäjien yksityisyyttä. Haluamme kertoa, millaisia tietoja Henkel kerää ja miten niitä käytetään. Opit myös, miten voit tarkistaa tietojen tarkkuuden ja pyytää Henkeliä poistamaan tiedot. Tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Saksan liittotasavallan tietosuojasäännösten mukaisesti, missä vastuullinen tietojenkäsittelyosasto sijaitsee. Pyrimme kaikin tavoin varmistamaan toimintamme lainmukaisuuden.

Tämä yksityisyydensuojalauseke ei koske kolmansien osapuolten WWW-sivustoja, joihin Henkelin sivustossa on hyperlinkkejä.

2. Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja käsittely

Keräämme tiettyyn henkilöön liittyviä tietoja käsittelyä ja käyttöä varten vain, jos vapaaehtoisesti annat tällaisia tietoja tai annat meille nimenomaisen suostumuksesi niiden käyttöön. Näin tehdessäsi hyväksyt seuraavat käyttöehdot.

Kun käyt WWW-sivustossamme, palvelimillemme tallentuu automaattisesti joitakin tietoja, joita käytetään järjestelmänhallintaan, tilastointiin tai varmuuskopiointiin. Näitä tietoja ovat Internet-palveluntarjoajasi nimi, joissakin tapauksissa IP-osoitteesi, selainohjelmistosi versio, WWW-sivuston käyttöön käytetyn tietokoneen käyttöjärjestelmä, WWW-sivusto, jolta siirryt sivustoomme tai johon siirryt sivustostamme, sekä WWW-sivustossamme mahdollisesti käyttämäsi hakuehdot. Olosuhteiden mukaan tällaisten tietojen perusteella voidaan tehdä tiettyyn kävijään liittyviä johtopäätöksiä. Henkilötietoja ei kuitenkaan käytetä tällaiseen tarkoitukseen. Henkilötietoja käytetään vain silloin, kun niistä on ensin poistettu käyttäjän yksilöivät tiedot. Tässä tarkoitetaan henkilötiedoilla sellaisia tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa. Jos Henkel siirtää tietoja ulkoiselle palveluntarjoajalle, teknisin keinoin ja organisaatiokeinoin varmistetaan, että siirto tapahtuu voimassa olevien tietosuojasäännösten mukaisesti.

Jos annat meille henkilötietoja vapaaehtoisesti, emme käytä, käsittele tai siirrä niitä muuten kuin lain sallimissa tai suostumuksessasi ilmaisemissasi rajoissa. Siirrämme tietosi vain, jos meidän on viranomaismääräyksen tai oikeusistuimen päätöksen vuoksi niin tehtävä.

Muutokset tähän yksityisyydensuojalausekkeeseen julkaistaan tällä sivulla. Voit milloin tahansa tarkistaa, mitkä tiedot tallennamme, miten ne kerätään ja mihin niitä käytetään.

3. Tietosuoja

Henkel tallentaa tietosi turvallisesti ja ryhtyy kaikkiin varotoimenpiteisiin suojatakseen tietosi menetyksiltä, väärinkäytöksiltä tai muutoksilta. Henkelin sopimuskumppanit, jotka saavat tietosi käyttöönsä voidakseen tarjota sinulle palveluita Henkelin puolesta, ovat sopimuksen perusteella velvollisia pitämään tiedot luottamuksellisina eivätkä saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. Joissakin tapauksissa kyselysi on siirrettävä Henkelin tytäryhtiölle. Myös tällaisessa tapauksessa tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

4. Lasten henkilötiedot

Henkel ei halua kerätä tietoja alle 14-vuotiailta lapsilta. Tarvittaessa Henkel kiinnittää lasten huomion nimenomaisesti siihen, että he eivät saa lähettää henkilötietojaan Henkelille. Jos vanhempi tai muu laillinen holhooja havaitsee, että hänen valvonnassaan oleva lapsi on antanut henkilökohtaisia tietoja Henkelille, ja haluaa Henkelin poistavan nämä tiedot, hänen tulee ottaa yhteys meihin jäljempänä olevaan osoitteeseen (katso kohta 6). Poistamme tiedot viipymättä.

5. Evästeet

Olemme helpottaneet sivustomme käyttöä evästeiden (cookies) avulla. Evästeet ovat sivustomme käyttöön tarvittavia pieniä tietoyksikköjä, jotka selaimesi tallentaa tilapäisesti tietokoneesi kiintolevylle. Evästeiden sisältämiä tietoja käytetään muun muassa istuntojen ohjaukseen, erityisesti tehokkaaseen siirtymiseen sivustossa. Evästeet helpottavat sivuston käyttöä. Käyttämiimme evästeisiin ei tallennu henkilökohtaisia tietoja. Suurin osa WWW-selaimista hyväksyy evästeet automaattisesti. Voit estää tämän muuttamalla selaimen asetuksia. Voit poistaa tietokoneellesi tallennetut evästeet milloin tahansa poistamalla tilapäiset Internet-tiedostot. Voit tehdä tämän valitsemalla selaimen valikkoriviltä vaihtoehdot Työkalut ja Internet-asetukset (Internet Explorer) tai vastaavat vaihtoehdot (muut selaimet).

6. Toivomukset ja kyselyt / rekisterinpitäjä

Henkel poistaa tallennetut tiedot lain tai sopimuksen mukaisen säilytysajan jälkeen tai silloin, kun Henkel ei enää tarvitse niitä. Voit milloin tahansa pyytää Henkeliä poistamaan tietosi. Saat myös milloin tahansa evätä suostumuksesi henkilökohtaisten tietojesi myöhempään käsittelyyn. Tällaisissa tilanteissa tai silloin, jos sinulla on muita henkilökohtaisiin tietoihisi liittyviä toiveita, lähetä sähköpostiviesti tai kirje rekisterinpitäjällemme osoitteeseen Thomas Stobbe, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Saksa (sähköposti). Ota meihin yhteys myös, jos haluat varmistaa, olemmeko keränneet sinusta tietoja ja mitä kyseiset tiedot ovat. Pyrimme vastaamaan kyselyysi viivytyksettä.

7. Julkinen käsittelyrekisteri

Saksan tietosuojalain (BDSG) pykälässä 4g määrätään, että rekisterinpitäjän on annettava seuraavat tiedot soveltuvalla tavalla kenen tahansa käytettäviksi pykälän 4e mukaisesti:

(1) Vastuullisen osapuolen nimi: Henkel Kommanditgesellschaft

auf Aktien

(2) Hallitus

Kasper Rorsted(puheenjohtaja, henkilökohtaisessa vastuussa oleva osakas) 

Dr. Lothar Steinebach

Alois Linder  

Dr. Friedrich Stara

Hans Van Bylen

Thomas Geitner

Yhtiön tietojenkäsittelystä vastaava apulaisjohtaja: Dr. Peter Wroblowski  

            

(3) Vastuullisen osapuolen osoite: Henkelstrasse 67 D-40191 Düsseldorf

(4) Tarkoitus, johon tietoja kerätään, käsitellään tai käytetään:

Sivustolla kävijöiden kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaaminen.

Henkelin tuotteista ja palveluista tiedottamiseen.

Järjestelmiemme hallinnointiin.

Tilastolliseen käyttöön.

(5) Kuvaus henkilöryhmistä, joihin tietojen keruu vaikuttaa, sekä vastaavista tiedoista tai tietoluokista:

Asiakkaisiin, työntekijöihin, eläkeläisiin, tytäryhtiöiden työntekijöihin, ulkopuolisten yritysten työntekijöihin (alihankkijoihin), vuokrahenkilöstöön, työnhakijoihin, ulkopuolisiin keksijöihin tai perillisiin, toimittajiin ja palveluntarjoajiin, ulkoisiin asiakkaisiin, kuluttajiin, kuluttajatestien vapaaehtoisiin osallistujiin, yrityksen WWW-sivuston käyttäjiin, sijoittajiin sekä rahoitusanalyytikkoihin ja osakkeenomistajiin liittyvät tiedot siinä määrin kuin kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten täyttäminen edellyttää.

(6) Vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, joille tiedot voidaan antaa:

Viranomaiset, sairausvakuutussäätiöt ja työnantajan vastuuvakuutuslaitos, mikäli asianmukaiset lait niin määräävät, ulkopuoliset alihankkijat BDSG:n pykälän 11 mukaisesti, ulkopuoliset palveluntarjoajat, Henkelin eläkekassa, tytäryhtiöt ja sisäiset osastot siinä määrin, kun kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten täyttäminen edellyttää.

(7) Säännölliset tietojenpoistojaksot:

Lainsäätäjät ovat määrittäneet erilaisia tallennusvelvoitteita ja  aikoja. Tiedot poistetaan rutiininomaisesti näiden aikojen umpeuduttua. Tiedot, jotka eivät liity tällaisiin määräyksiin, poistetaan, jos kohdassa 4 määritetyt tarkoitukset eivät enää ole voimassa.

(8) Suunniteltu tietojen siirto kolmanteen maahan:

Osana henkilöhallinnon maailmanlaajuista tietojärjestelmää henkilöstötiedot ovat tiettyjen kolmansissa maissa toimivien johtajien käytettävissä. Asianomaisten yhtiöiden kanssa tehdään EU-normeja vastaavat tietosuojasopimukset.