Henkel ja kestävä kehitys

Sitoutuminen kestävän kehityksen kärjessä toimimiseen on yksi yrityksemme keskeisistä arvoista. Tasapainon pitäminen taloudellisen menestyksen, ympäristönsuojelun ja yhteiskuntavastuun välillä on ollut tärkeä osa yrityskulttuuriamme jo kymmeniä vuosia. Kestävän kehityksen tavoitteemme ovat pitkäaikaisia ja osa liiketoimintaamme. Ne heijastuvat kaikkeen toimintaamme ja arvoihimme. Yrityksemme on panostanut jo monta vuotta kestävään kehitykseen ja olemmekin saaneet erittäin hyvän maineen yhtenä maailman johtavista yrityksistä tällä alueella. Olemme myös päättäneet pysyä kestävän kehityksen kärjessä. Tästä syystä olemmekin kehittäneet yhdessä kaikkien liiketoimintayksikköjemme ja ulkoisten asiantuntijoidemme kanssa pitkän aikavälin kestävän kehityksen strategian, joka ulottuu aina vuoteen 2030. Tarkistetun strategiamme avulla olemme yltäneet suuriin saavutuksiin ja rakennamme tulevaisuutta aiemman menestyksemme pohjalle. Samalla valmistaudumme vastaamaan yhteen tulevaisuuden tärkeimmistä haasteista, eli siihen, miten kasvu pidetään erillään luonnonvarojen kulutuksesta. Strategiamme ytimenä on yksinkertainen, mutta kuitenkin haastava tavoite: saavuttaa enemmän käyttämällä vähemmän ja kolminkertaistaa tehokkuutemme vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää sitä, että me kaikki olemme mukana kehittämässä uudenlaisia ratkaisuja ja haastamme vanhat liiketoimintatapamme ja toimintamme.

Kestävän kehityksen strategia 2030: Enemmän vähemmällä

Planeetallamme elää nykyisin seitsemän miljardia ihmistä. Vuoteen 2050 mennessä luvun odotetaan kasvavan noin yhdeksään miljardiin. Ajattelutapojamme on muutettava radikaalisti, jos haluamme, että tulevat sukupolvet voivat elää hyvän elämän planeettamme rajallisia luonnonvaroja hyödyntäen.


Kestävän kehityksen strategia 2030 lyhyesti

Meille kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat elää hyvää elämää planeettamme luonnonvarojen sallimissa rajoissa (määritelmä tulee WBCSD Vision 2050:stä). Ihmisen aiheuttama jalanjälki on kuitenkin maailmanlaajuisesti suurempi kuin mitä planeettamme luonnonvarat kestävät. Maapallon väkiluku kasvaa kasvamistaan ja tämä muuttaa myös kulutustottumuksia. Tästä syystä luonnonvaroihin kohdistuva paine tulee kasvamaan valtavasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Vaikka tämä kehitys tulee olemaan haaste, se tarjoaa samalla hienoja mahdollisuuksia: Kestävä kehitys ihmisten elämänlaatua vaarantamatta edellyttää innovointia ja suurempia saavutuksia pienemmin resurssein. Yritysten täytyy löytää tapoja kasvaa ja parantaa ihmisten elämänlaatua käyttämättä liikaa luonnonvaroja ja aiheuttamatta liikaa päästöjä.

Tarvitsemme tuotteita, joiden avulla ihmisten elämä pysyy hyvänä, mutta jotka käyttävät entistä vähemmän materiaaleja. Tässä ajatuksessa on Henkelin vuoden 2030 kestävän kehityksen strategian ydin: Enemmän vähemmällä. Strategian tavoitteena on tuoda lisäarvoa asiakkaillemme, kuluttajille, yhteisöille ja myös omalle yrityksellemme, mutta kuitenkin samalla vähentää aiheuttamaamme ekologista jalanjälkeä. Strategian noudattamisessa keskeisellä sijalla tulee olemaan innovatiivinen ja järkevä ajattelu.

Ulkoiset arvioinnit

Tutkimuskeskukset ja kestävän kehityksen analyytikot arvioivat säännöllisesti, millä tavoin yritykset pitävät taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tekijät tasapainossa. Henkel suhtautuu erittäin myönteisesti näihin ulkoisiin arvioihin kestävästä kehityksestä, sillä ne lisäävät myös markkinoiden läpinäkyvyyttä. Monialaisilla kestävän kehityksen ja eettisyyden indekseillä on niin ikään entistä merkittävämpi rooli kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Useat kansainväliset luokitusjärjestöt ja kestävän kehityksen analyytikot ovat vahvistaneet Henkelin johtavan aseman kestävässä kehityksessä ja yhteiskunnallisen vastuun kantamisessa.


Saat lisätietoja napsauttamalla tätä.